Дулаан дамжуулалт by chinzorig purevjamts - Prezi

Дулаан дамжуулалт Хэрэв дулаан нь хатуу биетээр, молекулуудын чичрэлтээр дамжиж байвал түүнийг биетийн дамжуулалт (conduction) гэж нэрлэнэ. Халсан биеүүд өөрийнхөө дотоод энергийг цахилгаан соронзон долгио хэлбэрээр ...

Алгебрын тэгшитгэлийг бодох аргууд

Дэлгэрэнгүй мэдээллийг Квадрат тэгшитгэлийг бодох хичээлээс үзээрэй. 3. Рационал бутархай төрлийн тэгшитгэл. Ийм тэгшитгэлийг доорх схемээр бодно. Тэгшитгэлийн бүх гишүүдийг тэнцүүгийн тэмдгийн зүүн талд гаргана. Тэгшитгэлийн зүүн талын бүх гишүүдийг ерөнхий хуваарьт оруулна. Өөрөөр хэлбэл тэгшитгэлийг хэлбэрт оруулна.

Тригонометр тэгшитгэл, тэнцэтгэл биш - Монгол Бодлогын Сан

$4cos^2 x+sin 2x=1$ тэгшитгэлийг бодъё. Давхар өнцгийн синусын томьёо болон үндсэн адилтгал ашиглавал $$fbox{a}cos^2 x+fbox{b}sin xcos x-sin^2 x=0$$ болно. $sin xneqfbox{c}$ тул $sin^2x$ тоонд тэгшитгэлийн 2 талыг хувааж өгвөл $$fbox{a}ctg^2x+fbox{b}ctg x-1=0 ...

11 Rolling.pdf - 11-р БҮЛЭГ ӨНХРӨЛТ... - Course Hero

Тэгшитгэл 11-1 –ээс хугацаагаар уламжлал авбал 푣 com = 휔푅. (үнэмлэхүй өнхрөх хөдөлгөөн) (11-2) Зураг 11-4 дээр дугуйны өнхрөх хөдөлгөөн нь давших хөдөлгөөн ба эргэх хөдөлгөөний хослол мөн гэж ...

Багшийн хөгжил

улсын шалгалтанд». Бодлого-2». 5-р ангийн математикийн хичээлийн бие даан хийх дасгал даалгавар». Масштабын бодлого». өгүүлбэртэй бодлого». 5-р ангийн сурагчдын мэдлэг чадварыг сорих тест ...

МАТЕМАТИК: April 2013

M0 (a,b,c) цэгийг дайрсан чиглүүлэгч вектортой параллель шулууны тэгшитгэл нь (1) хэлбэртэй байна. Үүнийг шулууны хялбар тэгшитгэл гэнэ. 2. (1) тэгшитгэл дэхь тэнцүү ноогдвор бүрийг t – тэй ...

ТЭГШИТГЭЛ

1. Тэгшитгэх үйлийн нэр; 2. Үл мэдэгдэгч тоо агуулсан тэнцэтгэл: тэгшитгэл хийх (хавтгайруулал хийх, адилтгал хийх), тэгшитгэлийн тоон бодолт (тэгшитгэлийн шийдийг томьёогоор гаргахын сацуу ойролцоогоор тоон хариу ...

Алгебрын тэгшитгэлийг бодох аргууд

Алгебрийн тэгшитгэлүүдийн төрлүүд болон тэдгээрийг бодох аргуудтай танилцгаая. 1. Шугаман тэгшитгэл. n=1 байхад дээрх бичлэг ax+b=0 хэлбэртэй болох бөгөөд ийм төрлийн тэгшитгэлийг шугаман ...

Квадрат тэгшитгэлийг бодох аргууд.

Өнцөг гэдэг нь нэг цэгээс гарсан хоёр цацрагаар үүсэх геометрийн дүрс юм. Өөр хэлбэл ерөнхий эхлэлтэй хоёр цацрагийг өнцөг гэнэ. Өнцгийн бүрдүүлж буй цацрагуудыг өнцгийн талууд харин ерөнхий эхлэлийг өнцгийн орой гэдэг. Тодорхойлолтыг ойлгохын тулд цацраг ухагдхуун -ы хичээлийг үзээрэй.

Мэдлээ | Цахим контент

Энэхүү цахим хуудасны шинэчилсэн хувилбарыг НҮБ-ын Хүүхдийн cан, НҮБ-ын Хариу aрга xэмжээ, Нөхөн cэргээх Сангийн дэмжлэгтэйгээр Боловсрол, Шинжлэх Ухааны Яам, Боловсролын Мэдээллийн Технологийн Төв хөгжүүлэв. 2021 он

модультай тэгшитгэл тэнцэтгэл биш

LOGO Модультай тэгшитгэл, тэнцэтгэл өш Click to edit Master text styles Модультай тэгшитгэл (тэнцэтгэл биш) бодох үндсэн арга нь модулийн тодорхойлолт ашиглан илэрхийллийг модулиас чөлөөлөх аргаар ...

Тэгшитгэл by uuriintuya baatar - Prezi

Үл мэдэгчийг олохдоо. Үйлдлийн гишүүдийг зөв нэрлэж сурсан байх. Үүнд: 1-р нэмэгдэхүүн, 2-р нэмэгдэхүүн, хасагдагч, 1-р үржигдэхүүн, 2-р үржигдэхүүн, хуваагдагч мэдэгдэхгүй байхад үйлдлийн ...

estandard.gov.mn

АГҮНШ/АГНЭБДШ загварыг сайжруулах, дизайны хувилбаруудын аль нэгийг нь сонгох, эсвэл засварын хөтөлбөрийг төлөвлөхийн тулд физик системийг зохион бүтээх, үйлдвэрлэх, ашиглах явцад ...

Химийн урвалын тэгшитгэл by Red Line - Prezi

Химийн урвалын тэгшитгэл Нэгдэх урвал Химийн урвал гэж юу вэ? Хоёр ба түүнээс дээш бодисуудаас нэг нийлмэл бодис үүсэх урвал Нэг нийлмэл бодис задарч өөр шинэ бодисууд үүсэх урвал. Физик ба химийн үзэгдэл гэж юу бэ?