Ажилтны цалингийн цэс юу вэ?

Ажилтны цалингийн цэсийн агуулга. Энэ нь ажилтны цалингийн цахим хуудсанд байгаа зүйлсийн жагсаалтыг бүрэн гүйцэд биш бүрэн санал болгож байна. Ажилд авах менежер, Хүний нөөц, ажилтан ...

Танилцуулгыг хянасан

Нэрлэсэн цалингийн индекс: Тайлант болон суурь хугацаа (жил, улирлын)-ны нэрлэсэн дундаж цалин хөлсний хувиар илэрхийлсэн харьцаа байна.

Цалингийн зээл - Голомт банк

Цалингийн зээл Голомт банкаар дамжуулан цалингаа олгодог байгууллага аж ахуйн нэгжийн ажилтнуудын санхүүгийн хэрэгцээнд зориулан олгогддог бүтээгдэхүүн.

ТОЙМ

Share. Tweet. Хэвлэх. ТОЙМ. 1. Хэрэг явдал, утга ухагдахууны бүдүүн барагцаа - Аян замынхаа тоймыг эх орныхоо газрын зураг дээр гүйлгэн дэлгэрэнгүй... Б.Бааст. Алтайн хөх дөнөн., тойм төдий (багцаа ...

Хөдөлмөр эрхлэлт, хөдөлмөрийн дутуу ашиглалт, дундаж цалин

Энэ бүлэгт хөдөлмөр, цалингийн салбарын дараах статистик мэдээлэл багтсан болно. Үүнд:
1. Ажиллах хүч /ажиллагчид, ажилгүй хүн/, ажиллах хүчнээс гадуурх хүн ам, хөдөлмөрийн дутуу ашиглалтын үзүүлэлтүүд;
2 ...

тойм зураг хич - SlideShare

тойм зураг хич. 1. Тойм ба ажлын зураг Зорилго: Зургийн багаж хэрэглэхгүйгээр Үндсэн дүрмийг баримтлан тойм зураг зурах аргын үндсийг танин мэдэх. 2. Зорилт: - Үндсэн дүрэм стандарт баримтлан ...

нэрийн тийн ялгалын утга - SlideShare

1. Цахим хэрэглэгдэхүүн Нөхцөл бүтээврийн утга Нэрийн тийн ялгал 1 Нэрлэх Үйлийн эзэн үйдэгчийг нэрлэнэ. Гол урсана. Сэтгүүлч ярилцав. Ураг төрлийн холбоог зааж, овог Доржийн хүү нэрийг ...

Цалингийн харилцах - Голомт банк

Харилцах данснаасаа ямар төрлийн гүйлгээнүүд хийх боломжтой вэ? Та харилцах данснаасаа захиалгат шилжүүлгээр хадгаламжиндаа мөнгө автоматаар татуулах, гадаад гуйвуулга, банк хоорондын ...

тойм статистик лекц 2 - SlideShare

ТОЙМ СТАТИСТИК Өгөгдөл цуглуулах Асуумж гм Анхдагч, хоёрдогч эх үүсвэр Өгөгдлийг илтгэх Хүснэгт, график гм Статистик : Түүврийн мэдээллийг илтгэх тоон утга Түүврийн дундаж гм 3

Багц бүтээгдэхүүн - Цалингийн багц

Цалингийн карт. Картын хураамж. 15,000₮ (4 жил) Шимтгэлгүй (5жил) Карт хүргэлт. 3,000₮ Шимтгэлгүй. atm-р бэлэн мөнгө авахад. 100₮ Шимтгэлгүй. atm-р шилжүүлэг хийхэд. 100₮ Шимтгэлгүй. Цахим банк ...

Цалин гэж юу вэ, цалингийн тухай ойлголт | Эдийн засгийн санхүү

ᠲ᠋ᠣ᠊᠊ᠢ᠊᠊ᠢ᠊᠊ᠮᠣ (тойиму) Галиглах зарчим Үгийн утга нэр . Хэрэг явдал, утга ухагдахууны бүдүүн барагцаа Багцалж томьёолж болохуйц гол агуулга, хураангуй мэдээ Юмны эх адаг, эмх цэгц Ойролцоо үг Нийлмэл үг тойм төдий - багцаа төдий тоймыг нь гаргах - тухайн хэрэг явдлыг багцааг нь гаргах, бүдүүвч гаргах

Цалингийн бодлого

Цалингийн бодлого ба үнийн бодлого: Ажил олгогч цалингийн бодлого, цалингийн бүтэц, цалин хөлс, ажилчдын цалин хөлсний талаархи бодлого ( цалингийн хэлэлцээрийн удирдамжийг багтаасан) зэргийг тогтоож өгөхөд үнийн ...

Ажилтны цалингийн цэс юу вэ?

Цалингийн файл нь ажилтны нууц мэдээллийг хүртэх боломжийг хязгаарладаг. Ажилтны цалингийн сан нь нягтлан бодох бүртгэл, санхүүгийн ажилтнуудад тохиромжтой байршлаар ажилтныг төлөхөд шаардлагатай мэдээллээр хангах боломжийг олгодог. Байршил нь бусад ажилчдад аюулгүй, хүртээмжтэй байх ёстой.