ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ /Нягтлан бодох бүртгэлийн ...

2. ЭНЭ ТУШААЛЫГ 2008 ОНЫ 1 ДҮГЭЭР САРЫН 1-НЭЭС ЭХЛЭН ТӨСӨЛ, ХӨТӨЛБӨР, ТУСГАЙ САНГИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНД НЭВТРҮҮЛЭХ ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТЫН АРГА ХЭМЖЭЭ АВАХЫГ БҮХ ТӨСВИЙН ЕРӨНХИЙЛӨН ЗАХИРАГЧ НАРТ, ЭНЭ ТАЛААР МЭРГЭЖИЛ АРГА ЗҮЙН ...

- Хуулийн нэгдсэн портал сайт

20.2.3.холбогдох олон улсын стандарт, эрх бүхий төрийн байгууллагаас баталсан нягтлан бодох бүртгэлийн стандарт, журам, заавар, энэ хуулийн 6 дугаар зүйлд заасан зарчмыг баримтлан нягтлан бодох бүртгэл хөтөлж ...

Нягтлан бодох бүртгэлийн зарчим

Хоёр дахь бүлэг нь нягтлан бодох бүртгэлийн үндсэн зарчим, шаардлага гэж нэрлэдэг байна: Иж бүрэн, бодитой зарчим. бизнесийн бүх ажил гүйлгээ нь бүх үе шатанд нягтлан бодох бүртгэлд тусгах ...

НЯГТЛАН БОДОХ БҮРТГЭЛИЙН ТУХАЙ

15.2.3. нийтээр дагаж мөрдөх нягтлан бодох бүртгэлийн дүрэм, журам, заавар, аргачлал, маягт баталж, мөрдүүлэх; 15.2.4. нягтлан бодох бүртгэлийн программ хангамжид зөвшөөрөл олгох, хяналт тавих журмыг баталж, биелэлтэд нь ...

сарын

ХОЁР. НЯГТЛАН БОДОХ БҮРТГЭЛИЙН ЕРӨНХИЙ ЗАРЧИМ Компани нь санхүүгийн тайлагналын олон улсын стандартыг нягтлан бодох бүртгэлийн үйл ажиллагаандаа мөрдөнө.

Барилгын нягтлан бодох бүртгэл

Нягтлан бодох бүртгэлийн аж ахуйн нэгжид явагдаж гүйлгээний цаг тасралтгүй ялгаатай. Бүх аж ахуйн үйл ажиллагаа, өр төлбөр, эсвэл хөрөнгө бодит үнэ цэнийг нэгтгэн ээс мөнгөн үзүүлэлтээр илэрхийлэгдэнэ.

НЯГТЛАН БОДОХ БҮРТГЭЛИЙН ТУХАЙ

2.1.Нягтлан бодох бүртгэлийн тухай хууль тогтоомж нь Монгол Улсын Үндсэн хууль, энэ хуультай нийцүүлэн гаргасан хууль тогтоомжийн бусад актаас бүрдэнэ. 2.2.Монгол Улсын олон улсын гэрээнд ...

БҮРТГЭЛИЙН ЖУРАМ

1.2.2.4. Бүртгэлийн гэрээний ерөнхий болон тусгай нөхцөл 1.2.2.5. Бүртгэлийн ажиллагаанд оролцогчдын хооронд байгуулсан гэрээ 1.2.2.6. Биржээс бүртгэлийн ажиллагаанд оролцогчдын хоорондын харилцааг

Нягтлан бодох бүртгэл - greensoft.mn

Нягтлан бодох бүртгэлийн сургууль. Инженер, эдийн засгийн сургууль. Мэдээлэл технологийн сургууль. Дархан-Уул аймаг дахь Салбар сургууль. Мандах Лицей ахлах сургууль. Элсэлт. Бакалаврын ...

нягтлан бодох бүртгэлийн анхан шатны сургалт ...

1. Нягтлан бодох сургалт Сайн байцгаана уу найзуудаа. Нягтлан бодохоор сурж мэдлэгтээ хөрөнгө оруулалт хийгээрэй. Үзэх хичээлээс дурьдвал: – Анхан шатны баримт бичиг хэрхэн хөтлөх – Мөнгөн хөрөнгө – Үндсэн хөрөнгө ...

НББ-н бодлогын баримт бичиг | Аудит ...

Нягтлан бодох бүртгэлийн бодлогын баримт бичиг боловсруулах арга зүй Үйлчлүүлэгчийн нягтлан бодох бүртгэлийн үйл ажиллагаа тасралтгүй үргэлжлэх, шударга, үнэн зөв хөтлөгдөх үндэс суурь нь бодлогын баримт бичиг ...