Цахилгааны аюулгүй байдал -

Хөдөлмөр хамгаалал, аюулгүй ажиллагааны. дүрэм, журам, заавруудыг сахин мөрдөж, биелүүлэх ҮҮРЭГТЭЙ. 1.Цахилгааны аюулгүй ажиллагаа гэж юуг хэлэх вэ ? Цахилгааны аюулгүй ажиллагаа:

Дүрэм журам

Яамны үйл ажиллагааны стратегийн зорилт, зорилго ... Журам батлах тухай/Цахим мэдээллийн нууцлал аюулгүй байдал / А/396: : Үзэх: Журам шинэчлэн батлах тухай/ Эмийн эмчилгээг зохицуулах/

Аюулгүй ажиллагаа

Бид үр дүнтэй аюулгүй ажиллагааны хөтөлбөрийг хэрэгжүүлснээр эрүүл мэнд, аюулгүй ажиллагааг нэн тэргүүнд чухалчилж үздэг ажлын байр, хамт олны соёлыг төлөвшүүлж байна. 1. Манлайлал. Бидний ...

Хууль, дүрэм, журам | HSS.mn

Эрүүл мэндийн урьдчилсан болон хугацаат үзлэгийн журам Хавсралт 1. Хөдөлмөрийн нөхцлөөс хамааран эрүүл мэндийн үзлэг хийх жагсаалт Хавсралт 2. Ажил мэргэжлээс шалтгаалан эрүүл мэндийн ...

АЖИЛЛАХ ЖУРАМ

АЖИЛЛАХ ЖУРАМ Нэг. Зорилго ... технологийн, ажлын, аюулгүй ажиллагааны, засварын заавруудыг мөрдөн ажиллаж тоног төхөөрөмжүүдийн бүрэн бүтэн байдлыг хариуцна.

- Хуулийн нэгдсэн портал сайт

САЛБАР АРХИВЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ НИЙТЛЭГ ЖУРАМ . Нэг. ... мэдээллийн аюулгүй байдлыг хангах; 3.3.3.архивын баримтыг зориулалтын байр, тавиур, шүүгээнд холбогдох журам, стандартын дагуу хадгалах ...

Хабэа дүрэм журам / Хөдөлмөр аюулгүй ажиллагааны дүрэм …

Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ажиллагаан тогтоол, журам, дүрэм: Үйлдвэрлэлийн осол, хурц хордлогыг судлан бүртгэх дүрэм" Монгол улсын Засгийн газрын тогтоол 2015.06.29. Дугаар 269 "ХАБЭА-н зөвлөл байгуулах, орон тооны ...

- Хуулийн нэгдсэн портал сайт

Архивын аюулгүй ажиллагааны журам батлах тухай. Засгийн газрын тухай хуулийн 24 дүгээр зүйлийн 2 дахь хэсэг, Архив, албан хэрэг хөтлөлтийн тухай хуулийн 15 дугаар зүйлийн 15.6.4 дэх заалтыг тус ...