ÕÀÐÈËÖÀÀ ÕÎËÁÎÎÍÛ ÒÓÕÀÉ

30.2.2.харилцаа холбооны ашиглалт, үйлчилгээ, үйлдвэрлэлд мөрдвөл зохих технологийн горим, тогтоосон стандарт, техникийн нөхцөл болон энэ хуульд заасан бусад шаардлагын биелэлтийг шалгах;

Техникийн дэмжлэг - HID Membrane Co., Ltd.

ro мембраныг солих, засварлах, захиалга хийх, техникийн дэмжлэг үзүүлэх тохиолдлын талаар хамгийн сүүлийн үеийн мэдээллийг аваарай.Хэрэв танд ro-ийн талаар техникийн дэмжлэг хэрэгтэй бол

Улаанбаатар хот - tamga.ulaanbaatar.mn

ГҮЙЦЭТГЭХ АЖЛЫН ТОДОРХОЙЛОЛТ ХОТЫН ДҮРЭМ БОЛОВСРУУЛАХ ҮЙЛ ЯВЦАД НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗАРТ ДЭМЖЛЭГ ҮЗҮҮЛЭХ АЖЛЫН ХҮРЭЭНД УЛААНБААТАР ХОТЫН БАГЦ ДҮРМИЙН ТӨСӨЛД ДҮН ШИНЖИЛГЭЭ ХИЙХ, МОНГОЛ УЛСЫН ЭРХ ЗҮЙН ...

parliament.mn

7.1.7.паркт үйлдвэрлэсэн бүтээгдэхүүнийг гадаад зах зээлд сурталчлах, борлуулахад дэмжлэг үзүүлэх, худалдаа, эдийн засаг, шинжлэх ухаан, …

Шилэн данс системийн техникийн дэмжлэг үйлчилгээ

1. Сангийн яам нь Шилэн данс системийн техникийн дэмжлэг үйлчилгээ -ыг хэрэгжүүлэх зорилгоор зөвлөх үйлчилгээний гэрээ байгуулах гэж байгаа тул зөвлөхийн үйлчилгээ үзүүлэх хүсэлтэй этгээдийг мэдүүлгээ ирүүлэхийг ...

Оюутны техникийн дэмжлэг - Йорктаун

Компьютерээ шинэчилж байх | Оюутны техникийн дэмжлэг Компьютерээ шинэчилж, арчилж тордох Суралцагчдыг хичээлийн жилээ амжилттай эхлүүлэхэд бэлтгэхийн тулд оюутнууд болон гэр бүлүүд оюутнуудад шаардлагатай багаж ...

Эрүүл ахуйн техникч

Эрүүл мэндийн стандарт, журам, хууль тогтоомж, систем, санал санаачилгын бүхий л ажлыг хэрэгжүүлэхэд дэмжлэг үзүүлэх, үйл ажиллагааны чиглэлээр техникийн болон мэргэжлийн зөвлөгөө өгөх ...

Эрчим хүчний яам

Төрийн үйлчилгээ; ... Техникийн комисс томилон ажиллуулах тухай ... Техникийн дэмжлэг үзүүлэх ажлын хэсэгт шаардлагатай бараа материал, тоног төхөөрөмж, хэрэгсэл нийлүүлэх ...

Дэлхийн Шуудан Холбооны Байгууллагын 26 дугаар их хурал …

Дэлхийн шуудан холбооны байгууллага-ДШХБ (UPU-Universal Postal Union) нь анх 1874 онд байгуулагдсан бөгөөд тус байгууллагын дүрэм, конвенцийн хүрээнд шуудангийн салбарын төр, зохицуулах байгууллага, хувийн салбар, үйлчилгээ ...

шинжлэх ухаан, технологийн ЗАХИАЛГАТ төслийн …

Эрдэмтэн, судлаачид Та бүхнийг Засгийн газрын 2014 оны 301 дүгээр тогтоолоор баталсан "Шинжлэх ухаан, технологийн төсөл хэрэгжүүлэх журам", Боловсрол, соёл, шинжлэх ухааны сайдын 2016 оны А/319 дүгээр тушаалаар баталсан ...